Dobrodošle

DOBRODOŠLE – WELCOME Danas, 10. listopad, je sretan dan u La Crème! Zaposlili smo dvije nove djelatnice, Ana Mihovec i Laura Barković, koje su na samom početku svog profesionalnog životnog puta. Čast nam je sudjelovati u njihovom rastu i stručnom ravoju. Dobrodošle djevojke!